Strona Główna BIP Strona Główna
Strona główna
 

Witamy na stronie internetowej
Wojskowej Komendy Uzupełnień w Człuchowie
 

ADRES:
Al. Wojska Polskiego 11
77-300 Człuchów
telefon: 261 415 401
 
GODZINY PRACY KOMENDY:
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek


 
9.00 - 17.00
7.30 - 15.30
7.30 - 15.30
7.30 - 15.30
7.30 - 15.30
 
 
 

   
    W dniu 27 października 1918 roku Rada Regencyjna Królestwa Polskiego ogłosiła "Tymczasową Ustawę o Powszechnym Obowiązku Służby Wojskowej". Na mocy tej ustawy powołano organy administracji wojskowej oraz określono ich zadania  i kompetencje. Były to Okręgowe Komendy Uzupełnień oraz podległe im Powiatowe Komendy Uzupełnień, których ostatecznie w całym kraju powstało około sto dziesięć.
    W kolejnych latach Terenowe Organy Administracji Wojskowej podlegały wielu różnym zmianom organizacyjnym. Pomimo tego jednak, były w stanie właściwie przygotować mobilizację Sił Zbrojnych w przededniu wybuchu drugiej wojny światowej.
    Po zakończeniu drugiej wojny światowej  nastąpiła odbudowa administracji wojskowej. Pierwotnie, w kilku etapach, sformowano 122 Rejonowe Komendy Uzupełnień (RKU).
    Ustawa z dnia 4 lutego 1950 roku o powszechnym obowiązku wojskowym przyniosła kolejne zmiany w terenowej administracji wojskowej, przeformowując RKU w Wojskowe Komendy Rejonowe (WKR). W 1951 roku wprowadzono pośredni szczebel kierowania w postaci Wojskowych Komend Wojewódzkich (WKW).
    Ustawa o powszechnym obowiązku obrony PRL z dnia 9 marca 1967 roku zreorganizowała TOAW, powołując w miejsce dotychczasowych WKW i RKU - Wojewódzkie, Powiatowe, Miejskie i Dzielnicowe Sztaby Wojskowe.
    To właśnie na mocy tej ustawy rozpoczął swoją działalność Powiatowy Sztab Wojskowy w Człuchowie. Na siedzibę PSzW wyznaczono, przejęty od Urzędu Powiatowego w Człuchowie, budynek przy Alei Wojska Polskiego 11.
    W celu dostosowania struktury TOAW do nowego, dwustopniowego podziału administracyjnego kraju, w 1975 roku przeformowano terenowe sztaby wojskowe szczebla powiatowego, miejskiego i dzielnicowego w Wojskowe Komendy Uzupełnień (WKU), Wojewódzkie Sztaby Wojskowe przejęły rolę dawnych WKW.
   W ten sposób PSzW w Człuchowie został przeformowany w funkcjonującą do dziś Wojskową Komendę Uzupełnień w Człuchowie.


WKU w Człuchowie prowadzi nabór ochotników do służby przygotowawczej
na III turnus szkolenia w korpusie szeregowych
 okres szkolenia: 04.09 - 21.12.2018 r.
więcej szczegółów pod nr tel. 261-415-423
WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ


 

 
SAMOOBRONA KOBIET


NABÓR OCHOTNIKÓW DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJNAJNOWSZE INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH ZNAJDZIESZ
W ZAKŁADCE AKTUALNOŚCI

 
 
TO JEST WASZ CZAS - CZAS OCHOTNIKÓW

MAPA DOJAZDU