Strona Główna BIP Strona Główna
Rekonwersja
 

 
    
    Rekonwersja Kadr Sił Zbrojnych RP to ogół przedsięwzięć podejmowanych wobec żołnierzy zawodowych i byłych żołnierzy zawodowych, a także małżonków oraz dzieci pozostających na utrzymaniu żołnierzy zawodowych, którzy zaginęli lub ponieśli śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych, w zakresie przekwalifikowania zawodowego, doradztwa zawodowego, odbywania praktyk zawodowych oraz pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowania ich do podjęcia zatrudnienia.  SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE UZYSKASZ POD ADRESEM:


OŚRODEK AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ w GDYNI