Strona Główna BIP Strona Główna
Służba zawodowa
 

 
ZOSTAŃ ŻOŁNIERZEM ZAWODOWYM!

  Jeżeli interesuje cię ciekawa praca, dobre zarobki,
zdobycie bogatych doświadczeń, poznania
nowoczesnej techniki zajrzyj na strony:
http://www.czluchow.wku.wp.mil.pl
http://www.wszwgdansk.mil.pl/

http://www.mon.gov.pl

Gdy podejmiesz decyzję przyjdź do nas !
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Człuchowie,
ul. Wojska Polskiego 11,
lub zadzwoń pod numer telefonu 261415401.


Posiadasz wykształcenie conajmniej gimnazjalne, polskie obywatelstwo
i nie byłeś karany?

Chcesz rozpocząć samodzielne życie i uniezależnić się od innych?

Zacznij zarabiać spełniając się zawodowo i rozwijając swoje zainteresowania!!!

!!WAŻNE!!

Aktualne informacje o naborze ochotników do służby zawodowej w dziale:
 

>> REKRUTACJA DO SŁUŻBY ZAWODOWEJ <<  !!WAŻNE!!


Dokładne informacje na temat ćwiczeń i norm sprawdzianu kwalifikacyjnego sprawności fizycznej
dla kandydatów na stanowiska w korpusie szeregowych zawodowych w dziale:>> PLIKI DO POBRANIA <<


 

 Korpus szeregowych zawodowych to całkowicie nowy korpus osobowy w polskiej armii. Został stworzony w celu uzawodowienia stanowisk, które do chwili obecnej przeznaczone były dla poborowych, powoływanych do odbycia zasadniczej służby wojskowej. Obejmuje on stanowiska młodszych specjalistów i kierowców zasadniczej służby wojskowej, wymagających długotrwałego i kosztownego szkolenia w centrach i ośrodkach szkolenia oraz część stanowisk dotychczas przewidzianych dla podoficerów zawodowych.

Jako starszy szeregowy zawodowy otrzymasz:

  • godziwe wynagrodzenie,
  • bezpłatne zakwaterowanie,
  • bezpłatne wyżywienie,
  • bezpłatne umundurowanie i wyekwipowanie oraz corocznie dodatkowe należności na uzupełnienie elementów umundurowania,
  • urlop wypoczynkowy w wymiarze 26 dni roboczych oraz dodatkowe urlopy wynikające ze specyfiki służby wojskowej,
  • coroczny, jednorazowy zwrot kosztów za przejazd (wraz z rodziną) do wybranej miejscowości w kraju,
  • dodatek za rozłąkę dla żołnierzy pozostających w związku małżeńskim lub zwrot kosztów za przejazd do miejscowości pobliskiej,
  • nagrody uznaniowe,
  • odprawę pieniężną po zakończeniu służby.
    Możesz rozpocząć pracę w jednostkach wojskowych w całej Polsce oraz poza granicami kraju, jeśli tylko spełniasz odpowiednie wymogi psycho-fizyczne stawiane przed żołnierzami zawodowymi.
    Zgłoś się lub zadzwoń do właściwego dla Twojego miejsca zamieszkania WKU, tam uzyskasz wszystkie informacje na temat miejsca i stanowiska pracy którym będziesz zainteresowany i na którym będziesz mógł się rozwijać.
    Wykaz wolnych etatów w jednostkach wojskowych stacjonujących na terenie administrowanym przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Człuchowie znajduje się w dziale:

>> PLIKI DO POBRANIA << Jeżeli chcesz się dowiedzieć na temat pracy w innych miejscowościach,
skontaktuj się z WKU:


 
>> KONTAKT <<