Strona Główna BIP Strona Główna
Rekrutacja do służby zawodowej
 


Aby uzyskać aktualne informacje o wolnych etatach dla żołnierzy zawodowych skontaktuj się
z WKU właściwą ze względu na adres zameldowania.

Dane kontaktowe Wojskowej Komendy Uzupełnień w Człuchowie znajdziesz w dziale:

>>KONTAKT<<

 

  Informujemy, że 10 Brygada Kawalerii Pancernej w Świętoszowie prowadzi proces naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych do korpusu szeregowych zawodowych

Terminy kwalifikacji:

każdy czwartek od godz. 08.00

Kandydat powinien posiadać:

• aktualne zaświadczenie lekarskie od lekarza rodzinnego potwierdzające możliwość przystąpienia
do egzaminu z wychowania fizycznego;

• strój sportowy;

O przyjęcie może ubiegać się osoba która:

- ukończyła gimnazjum

- odbyła przeszkolenie w ramach NSR lub odbyła zasadniczą służbę wojskową lub była żołnierzem zawodowym

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej 10 Brygady Pancernej w Świętoszowie

http://10bkpanc.wp.mil.pl/pl/1.html

lub pod nr telefonu: 261 - 686 - 241

Informujemy, że 12 Brygada Zmechanizowana w Szczecinie prowadzi proces naboru kandydatów
na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych do korpusu szeregowych zawodowych

Terminy kwalifikacji:

każdy wtorek od 01.09.2015 r. godz. 08.00


Kandydat powinien posiadać:

• świadectwo ukończenia szkoły (uwierzytelniona kopia);

• aktualne zaświadczenie lekarskie od lekarza rodzinnego potwierdzające możliwość przystąpienia
do egzaminu z wychowania fizycznego;

• dokumenty osobiste (dowód osobisty, książeczkę wojskową);

• kserokopię kontraktu (dotyczy żołnierzy NSR);

• kserokopię zaświadczenia o ukończeniu ćwiczeń rotacyjnych (dotyczy żołnierzy NSR);

• kserokopię opinii z ćwiczeń rotacyjnych (dotyczy żołnierzy NSR);

• strój sportowy;

• przybory do pisania.


O przyjęcie do zawodowej służby wojskowej mogą ubiegać się:

* żołnierze rezerwy po odbyciu zasadniczej służby wojskowej;

* żołnierze Narodowych Sił Rezerwowych z aktualnym kontraktem, po odbytych ćwiczeniach rotacyjnych.

Kandydaci nie posiadający wymaganych dokumentów nie będą dopuszczeni do kwalifikacji.


Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej 12 Brygady Zmechanizowanej

http://12bz.wp.mil.pl/pl/42.html

lub pod nr telefonu: 261 - 455 - 356


Informujemy, że 11 mazurski pułk artylerii w Węgorzewie prowadzi proces naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych do korpusu szeregowych zawodowych

Terminy kwalifikacji:

każda środa godz. 07.30, ul. gen. J. Bema 7, Węgorzowo.


Kandydat powinien posiadać:

• aktualne zaświadczenie lekarskie od lekarza rodzinnego potwierdzające możliwość przystąpienia
do egzaminu z wychowania fizycznego (honorowane będą oryginalne zaświadczenia
z przeprowadzonego egzaminu ze sprawności fizycznej przeprowadzone w innych JW. W 2015 roku;

• dokumenty osobiste (dowód osobisty, książeczkę wojskową, prawo jazdy);

• zaświadczenie o ukończeniu ćwiczeń rotacyjnych (dotyczy żołnierzy NSR);

• dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia (byli żołnierze zawodowi – świadectwo służby);

• strój sportowy;

• przybory do pisania.

Kandydaci nie posiadający wymaganych dokumentów nie będą dopuszczeni do kwalifikacji.


Termin kwalifikacji może ulec zmianie, w związku z powyższym przed planowanym terminem wzięcia udziału w kwalifikacji zainteresowani proszeni są o kontakt z:

st. sierż. Łukasz MLECZKO tel. 261 – 337 - 132


Informujemy, że 1 Warszawska Brygada Pancerna w Zamościu
prowadzi proces naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych
Terminy kwalifikacji:
- 10.08.2015 r.
- 20.08.2015 r.
- 27.08.2015 r.

Kandydat powinien posiadać:
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacji oraz dokumenty osobiste;
 • aktualne zaświadczenie lekarskie od lekarza rodzinnego potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
 • oświadczenie o niekaralności;
 • dane dotyczące dotychczasowego przebiegu służby (kandydaci spośród żołnierzy NSR bez odbycia ćwiczeń rotacyjnych nie będą dopuszczani do kwalifikacji);
 • strój sportowy;
 • przybory piśmiennicze.


Informujemy, że 34 Brygada Kawalerii Pancernej w Żaganiu w dniach:


- 14 lipca 2015 r. godz. 8.00
- 18 sierpnia 2015 r.
godz. 8.00
- 03 września 2015 r.
godz. 8.00

prowadzi nabór do zawodowej służby wojskowej na nw. stanowiska służbowe
w korpusie szeregowych:
- DZIAŁONOWY, SW: 20B61
- KIEROWCA, SW: 20B63
- MŁODSZY ŁADOWNICZY, SW: 20B62
- KIEROWCA, SW: 38T65
- KIEROWCA – OBSŁUGA, SW: 38T65/38B74
- KIEROWCA – OPERATOR, SW: 38T65/38B70
- MECHANIK, SW: 38T83
- MECHANIK – SPAWACZ. SW:38T74/38T84
- MŁODSZY ELEKTROMECHANIK, SW:39T72
- MŁODSZY KIEROWCA, SW:38T64
- MŁODSZY KIEROWCA - SPAWACZ, SW:38T64/38T84
- MŁODSZY KIEROWCA - ŚLUSARZ, SW:38T64/38T81
- MŁODSZY ŚLUSARZ, SW:38T81
w korpusie podoficerów tylko w zakresie podoficerów (STW: SIERŻ., ST.SIERŻ., MŁ.CHOR.)
w specjalności wojskowej:
- SW: 38T31 (eksploatacja pojazdów gąsienicowych)
- SW: 20B22 (dowódcza – pancerna)
w korpusie oficerów w specjalności wojskowej:
- SW: 20B02 (dowódcza – pancerna)

Poszukiwani są kandydaci spośród żołnierzy z ukończoną zasadniczą służbą wojskową bądź
z ukończoną służbą przygotowawczą i zrealizowanym co najmniej jednym ćwiczeniem rotacyjnym.

Kwalifikacja odbywać się będzie w dwóch etapach:
I – rozmowa kwalifikacyjna – na której kandydaci przedstawiają posiadane dokumenty potwierdzające kwalifikacje, wykształcenie i ukończone kursy
II – sprawdzian sprawności fizycznej – niezbędne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do przystąpienia do egzaminu


Szczegóły uzyskać można:

- por. Katarzyna OPIOŁA – tel. 261 688 924 – korpus oficerów
- chor. Piotr KONIECZNY – tel. 261 688 924 – korpus podoficerów
- por. Kornelia MAJEWSKA – tel. 261 688 924 – korpus szeregowych


Informujemy, że Jednostka Wojskowa 4391 w Tomaszowie Mazowieckim  ul. Piłsudskiego 72
prowadzi proces naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych
w korpusie szeregowych zawodowych.

Terminy kwalifikacji:

- 03.07.2015 r. godz. 8.30
- 10.07.2015 r. godz. 8.30
- 17.07.2015 r. godz. 8.30

Kandydat powinien posiadać:
 • dokument tożsamości;
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacji;
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
 • strój sportowy;
 • przybory piśmiennicze.

Dodatkowe informacje można uzyskać w JW 4391
pod numerami telefonów:
261 – 167 – 705 lub 261 – 167 – 714


Informujemy , że 100 batalion łączności w Wałczu prowadzi nabór do zawodowej służby kontraktowej w korpusie podoficerów.

Terminy kwalifikacji:
- 30.06.2015 r.
- 01.07.2015 r.
- 05.08.2015 r.
- 09.09.2015 r.
- 07.10.2015 r.
- 04.11.2015 r.
- 09.12.2015 r.
   
  Szczegóły uzyskać można:
 •  na stronie 100 bł w zakładce praca:
http://www.100bl.wp.mil.pl/pl/15.html
 •  u nw. osób funkcyjnych:
- kpt. Karol SPODNIEWSKI – tel. 261 472 010
- ppor. Wojciech BIAŁOSZ – tel. 261 472 027


Informujemy , że 17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana w Międzyrzeczu prowadzi nabór

do zawodowej służby kontraktowej w korpusie podoficerów i szeregowych.

   Poszukiwani są kandydaci spośród żołnierzy rezerwy oraz Narodowych Sił Rezerwowych
we wszystkich specjalnościach wojskowych – ze szczególnym uwzględnieniem kandydatów posiadających specjalistyczne uprawnienia w zawodach: ratownik medyczny, kierowca kat. „C”
oraz „C+E”, elektromechanik, ślusarz, kowal.

Szczegóły uzyskać można uzyskać można:
WKU w Człuchowie 261415423 lub JW nw osoby funkcyjne:
- kpt. Tomasz ŁĘTOCHA – Tel. 261 67 42 39, 261 67 42 46,
- p. Kazimierz SKUZA – Tel. 261 67 48 15,
- p. Zygmunt RZEŹNICKI – Tel. 261 67 42 65.

Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w JW 1223 Koszalin ul. 4-go Marca 5.

Informujemy, że dn. 9 czerwca 2015 roku o godz. 8.00 odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych w specjalnościach:

- kierowca –elektromechanik (kier.KTO OSA);
- obsługa stacji radiostacji radiolokacyjnych NUR;
- obsługa stacji radiostacji radiolokacyjnych wykrywania naprowadzania rakiet OSA;
- kierowca „C+E”;

Kandydat powinien posiadać:
 • książeczkę wojskową;
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
 • świadectwo ukończenia szkoły(najwyższy poziom);
 • potwierdzenie odbytych ćwiczeń rotacyjnych(w przypadku żołn.NSR);
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania wojskowego;
 • strój sportowy odpowiedni do warunków atmosferycznych;
 • przybory piśmiennicze;


Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w JW 4391 Tomaszów Mazowiecki ul. Piłsudskiego 72.
Informujemy, że dn. 29 maja o godz. 8.30 oraz 12 czerwca 2015 r. o godz. 8.30 odbędą
się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej.


Kandydat powinien posiadać:
 • dokument tożsamości – książeczkę wojskową;
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania wojskowego;
 • strój sportowy;
 • przybory piśmiennicze.


Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w JW 2423 Żagań.
   Informujemy, że dn. 20.05.2015 r. o godz.08.00 odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych w grupie osobowej pancerno – zmechanizowanej i technicznej.
Dla żołnierzy rezerwy po odbyciu służby przygotowawczej istnieje wymóg odbycia ćwiczeń rotacyjnych.


Szczegóły można uzyskać:
Wojskowa Komenda  Uzupełnień w Człuchowie tel. 261415423
lub
 Jednostka Wojskowa tel. 261688924


Adres: JW 2423 Żagań
ul. Żarska 1
68-101 Żagań

 
 Informujemy, że  JW 4686 w  Krakowie, ul. Głowackiego 11 / desant /w 2015 roku w terminach:

- 28.05.2015 r.
- 25.06.2015 r.
- 15.09.2015 r.
- 20.10.2015 r.
- 17.11.2015 r.
- 15.12.2015 r.
odbędzie się kwalifikacja do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt :
 • WKU w Krakowie- tel. 261134552
 • JW 4686 Kraków – tel.261134466
 • WKU w Człuchowie – tel. 261415423,261415425

    Informujemy, że w JW 4495 w Krakowie odbędzie się kwalifikacja do zawodowej służby wojskowej
w terminach:
 • 14 kwiecień 2015r.
 • 28 kwiecień 2015 r.
 • 12 maj 2015 r.
 • 9 czerwiec 2015 r.
 • 23 czerwiec 2015 r.
 • 8 wrzesień 2015 r.
 • 13 października 2015 r.
 • 10 listopad 2015 r.
 • 8 grudzień 2015 r.
Więcej informacji pod nr tel.

Wojskowa Komenda Uzupełnień tel. 261415423
lub
JW tel. 261134551


Informujemy, że JW 1328 Bielsko Biała w 2015 roku będzie przeprowadzać postępowanie kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowe w następujących terminach:
 • styczeń - 28
 • luty - 11,25
 • marzec - 11,25,
 • kwiecień - 8,22
 • maj - 6,20
 • czerwiec - 3,17
 • wrzesień - 9,23
 • październik - 7,21
 • listopad. - 4,21
 • grudzień - 2,16

Szczegóły można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień Tel.523785425

Adres JW. 1328 Bielsko Biała
ul. Bardowskiego 2
43-300 Bielsko BiałaInformujemy, że JW 4115 w Gliwicach od nowego 2015 roku będzie przeprowadzać kwalifikacje wojskową do korpusu szeregowych zawodowych, podoficerów oraz oficerów.

Przedstawiamy terminy kwalifikacji: