Strona Główna BIP Strona Główna
Rekrutacja do służby zawodowej
 


Aby uzyskać aktualne informacje o wolnych etatach dla żołnierzy zawodowych skontaktuj się
z WKU właściwą ze względu na adres zameldowania.

Dane kontaktowe Wojskowej Komendy Uzupełnień w Człuchowie znajdziesz w dziale:

>>KONTAKT<<


Informujemy, iż 18 batalion powietrznodesantowy w Bielsku- Białej posiada wakujące stanowiska dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej na nw. stanowiska
Osoba do kontaktów:
- st. kpr. S.Dybowski tel: 261-123-432

Informujemy, iż 6 batalion dowodzenia w Krakowie posiada wakujące stanowiska dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej na nw. stanowiska
 
Terminy kwalifikacji do korpusu szeregowych zawodowych 09.09.2015r.
22.09.2015r.
06.10.2015r.
20.10.2015r.
03.11.2015r.
17.11.2015r.
08.12.2015r.
15.12.2015r.

W sprawach personalno-kadrowych prosimy o kontakt z Szefem Sekcji Personalnej
- 261135532 lub 261135538
 


GRUPA OKRĘTÓW ROZPOZNAWCZYCH
81-103 GDYNIA, ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1

posiada wakujące stanowiska dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej

- szef służby zdrowia – SW: 40A29, STE: POR./KPT.
- operator - SW 30B68/24C76; STE: SZER./ST.SZER
- radiooperator – SW: 28B67/30B64; STE: SZER./ST.SZER
- radiooperator – SW: 28B67/30B65; STE: SZER./ST.SZER
- elektryk – SW: 24T66/24T65; STE: SZER./ST.SZER
- drenażysta – SW: 24T63; STE: SZER./ST.SZER
- sygnalista – SW: 24B62; STE: SZER./ST.SZER
- kucharz okrętowy – SW: 38B62; STE: SZER./ST.SZER


Do kontaktów w tej sprawie wyznaczona została w jednostce:
- kpt. Katarzyna KOWAL - tel. 261 266 673;


Informujemy, iż 4 pułk przeciwlotniczy w Czerwieńsku posiada wakujące stanowiska
dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej

w korpusie podoficerów

Wykaz stanowisk:
 •  instruktor – SW 52A21
 •  podoficer sztabowy – SW 38B28
 •  starszy technik – SW 22G24/22G23
 •  starszy technik – SW:28D23/28D34
 •  podoficer sztabowy – SW 54B21
 •  technik pododdziału – SW 38T32
 •  dowódca obsługi – SW 32B24
 •  starszy technik – SW 38B24
 •  podoficer sztabowy - SW 28B21/28D21

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu:

261 - 671 – 25116 batalion saperów w Nisku

posiada wakujące stanowiska dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej

- starszy instruktor SW 54F21 (podoficer);
- starszy podoficer sztabowy SW 28B21/28C22 (podoficer);
- starszy podoficer sztabowy SW 34A21 (podoficer);
- zwiadowca/młodszy nurek SW 34A63/24F61 (szer./ st.szer.);
- dowódca obsługi/starszy instruktor SW 40H21/24E26 (podoficer);
- podoficer SW 24E26 (podoficer młodszy);
- pomocnik dowódcy plutonu/dowódca drużyny SW 34A21 (podoficer);
- pomocnik dowódcy plutonu/dowódca drużyny SW 34A24 (podoficer);
- zastępca dowódcy zespołu/lekarz SW 40A01 (ppor./por.);


Do kontaktów w tej sprawie wyznaczeni zostali w jednostce:
- kpt. Bogusław HAFTKA - tel. 261 152 556;
- mł.chor. Marek CAPAŁA, st.szer. Robert MAŚLICH - tel. 261 152 558;


22 BAZA LOTNICZA w Malborku


prowadzi kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej

w korpusie szeregowych zawodowych

Kwalifikacje zostaną przeprowadzone w jednostce wojskowej (hala sportowa ul. 17-go Marca 20)
o godz. 08.30 w dniu 15.09.2015 r.
i obejmować będą:
- sprawdzian z wychowania fizycznego;
- sprawdzian z poziomu wyszkolenia i przygotowania zawodowego;
- rozmowę kwalifikacyjną.


Kandydaci w dniu egzaminów zobligowani są do posiadania ze sobą:
- dokumenty tożsamości (książeczka wojskowa, dowód osobisty);
- dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje;
- zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do odbycia egzaminu z W-F;
- strój sportowy odpowiedni do warunków atmosferycznych.

Potrzeby w zakresie powołania kandydatów do zawodowej służby wojskowej:
- mechanik/kierowca - obsługa lotniczych urządzeń radioelektronicznych/kierowca kat. C+E;
- mechanik/kierowca - obsługa techniczna samolotów naddźwiękowych/kierowca kat. C+E;
- mechanik/kierowca - obsługa źródeł zasilania statków powietrznych/kierowca kat. C;
- kierowca/obsługa - kierowca kat. C/ obsługa urządzeń gazów sprężonych;
- młodszy kierowca - kierowca kat. C;
- elektromechanik/kierowca - obsługa zespołów prądotwórczych i źródeł zasilania/kierowca kat. C+E;
- kierowca - kierowca kat. C+E
- kierowca/elektromechanik - kierowca kat. C+E/obsługa wzrokowych pomocy nawigacyjnych;
- operator - obsługa spycharko-ładowarki;
- kierowca - kierowca kat. D.


Do kontaktów w tej sprawie wyznaczony został:

- chor. Dariusz WOJCIECHOWSKI - tel. 261 536 742;


KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

Kwalifikacja odbędzie się w siedzibie 6 batalionu dowodzenia Sił Powietrznych w dniach:
- 08.09.2015 roku od godz. 8:00
- 15.09.2015 roku od godz. 8:00
ul. Sikorskiego 2, 63-100 Śrem (biuro przepustek)


Kandydaci powinni być przygotowani do przystąpienia do egzaminu sprawności fizycznej
i rozmowy kwalifikacyjnej.

Kandydaci muszą spełnić następujące warunki:
- posiadać stopień wojskowy SZEREGOWY lub STRASZY SZEREGOWY;
- nie figurować w krajowym rejestrze sądowym;
- okazać się w dniu kwalifikacji oryginałem prawa jazdy;
- posiadać:

1. Książeczkę wojskową (oryginał);
2. Prawo jazdy (oryginał);
3. Dowód osobisty (oryginał);
4. Poświadczenie bezpieczeństwa (jeśli posiada);
5. Dokumenty potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje, uprawnienia itp.;
6. Aktualny kontrakt w ramach Narodowych Sił Rezerwowych (jeśli posiada).

Żołnierze po służbie przygotowawczej muszą okazać zaświadczenie o odbyciu ćwiczeń rotacyjnych.


Szczegółowych informacji udziela Sekcja personalna tel: 261-524-711 – kpt. Wojciech STAWICKI,

STANOWISKA:

1. KIEROWCA ELEKTROMECHANIK stopień etatowy: SZER./ST.SZER. (3 stanowiska)
MINIMALNE WYMAGANIA:
- UKOŃCZENIE GIMNAZJUM;
- POSIADANIE PRAWA JAZDY KATEGORII C;
- POŚWIADCZENIE BEZPIECZEŃSTWA „ZASTRZEŻONE”;
PREFEROWANE WYMAGANIA:
- WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE, PROFIL: ELEKTRONIKA LUB INFORMATYKA;
- ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POZIOMIE 1.1.1.1.;
- KONTRAKT NSR I ODBYTE ROTACYJNE ĆWICZENIA W 6 bdow SP.

2. MŁODSZY KIEROWCA stopień etatowy: SZER./ST.SZER. (9 stanowiska)
MINIMALNE WYMAGANIA:
- UKOŃCZENIE GIMNAZJUM;
- POSIADANIE PRAWA JAZDY KATEGORII C;
- POŚWIADCZENIE BEZPIECZEŃSTWA „ZASTRZEŻONE”;
PREFEROWANE WYMAGANIA:
- WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE, PROFIL: ELEKTRONIKA LUB INFORMATYKA;
- ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POZIOMIE 1.1.1.1.;
- KONTRAKT NSR I ODBYTE ROTACYJNE ĆWICZENIA W 6 bdow SP.

3. MŁODSZY KIEROWCA MŁODSZY MECHANIK stopień etatowy: SZER./ST.SZER.
MINIMALNE WYMAGANIA:
- UKOŃCZENIE GIMNAZJUM;
- POSIADANIE PRAWA JAZDY KATEGORII C;
- POŚWIADCZENIE BEZPIECZEŃSTWA „ZASTRZEŻONE”;
PREFEROWANE WYMAGANIA:
- WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE, PROFIL: ELEKTRONIKA LUB INFORMATYKA;
- ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POZIOMIE 1.1.1.1.;
- KONTRAKT NSR I ODBYTE ROTACYJNE ĆWICZENIA W 6 bdow SP.

4. MŁODSZY KIEROWCA MŁODSZY MECHANIK stopień etatowy: SZER./ST.SZER. (2 stanowiska)
MINIMALNE WYMAGANIA:
- UKOŃCZENIE GIMNAZJUM;
- POSIADANIE PRAWA JAZDY KATEGORII C,E;
- POŚWIADCZENIE BEZPIECZEŃSTWA „ZASTRZEŻONE”;
PREFEROWANE WYMAGANIA:
- WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE, PROFIL: ELEKTRONIKA LUB INFORMATYKA;
- ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POZIOMIE 1.1.1.1.;
- KONTRAKT NSR I ODBYTE ROTACYJNE ĆWICZENIA W 6 bdow SP.

5. MONTER KIEROWCA stopień etatowy: SZER./ST.SZER. (2 stanowiska)
MINIMALNE WYMAGANIA:
- UKOŃCZENIE GIMNAZJUM;
- POSIADANIE PRAWA JAZDY KATEGORII C;
- POŚWIADCZENIE BEZPIECZEŃSTWA „ZASTRZEŻONE”;
PREFEROWANE WYMAGANIA:
- WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE, PROFIL: ELEKTRONIKA LUB INFORMATYKA;
- ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POZIOMIE 1.1.1.1.;
- KONTRAKT NSR I ODBYTE ROTACYJNE ĆWICZENIA W 6 bdow SP.

6. KIEROWCA ELEKTROMECHANIK stopień etatowy: SZER./ST.SZER.
MINIMALNE WYMAGANIA:
- UKOŃCZENIE GIMNAZJUM;
- POSIADANIE PRAWA JAZDY KATEGORII C, E;
- POŚWIADCZENIE BEZPIECZEŃSTWA „ZASTRZEŻONE”;
PREFEROWANE WYMAGANIA:
- WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE, PROFIL: ELEKTRONIKA LUB INFORMATYKA;
- ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POZIOMIE 1.1.1.1.;
- KONTRAKT NSR I ODBYTE ROTACYJNE ĆWICZENIA W 6 bdow SP.

7. KIEROWCA MECHANIK stopień etatowy: SZER./ST.SZER. (2 stanowiska)
MINIMALNE WYMAGANIA:
- UKOŃCZENIE GIMNAZJUM;
- POSIADANIE PRAWA JAZDY KATEGORII C, E;
- POŚWIADCZENIE BEZPIECZEŃSTWA „ZASTRZEŻONE”;
PREFEROWANE WYMAGANIA:
- WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE, PROFIL: ELEKTRONIKA LUB INFORMATYKA;
- ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POZIOMIE 1.1.1.1.;
- KONTRAKT NSR I ODBYTE ROTACYJNE ĆWICZENIA W 6 bdow SP.

8. KIEROWCA stopień etatowy: SZER./ST.SZER. (3 stanoiwska)
MINIMALNE WYMAGANIA:
- UKOŃCZENIE GIMNAZJUM;
- POSIADANIE PRAWA JAZDY KATEGORII C;
- POŚWIADCZENIE BEZPIECZEŃSTWA „ZASTRZEŻONE”;
PREFEROWANE WYMAGANIA:
- WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE, PROFIL: ELEKTRONIKA LUB INFORMATYKA;
- ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POZIOMIE 1.1.1.1.;
- KONTRAKT NSR I ODBYTE ROTACYJNE ĆWICZENIA W 6 bdow SP.1 WOJSKOWY SZPITAL POLOWY w Bydgoszczy

informuje, że w 2016 roku będzie potrzeba pozyskania kandydatów do służby zawodowej

Dostępne będą następujące stanowiska:

 •  w korpusie podoficerów:
- około 20 pielęgniarek;
- 6 ratowników medycznych;
 •  w korpusie szeregowych:
- około 50 żołnierzy różnych specjalności.
Jednym z głównych wymagań do służby w Wojskowych Szpitalach Polowych, wynikających
z przeznaczenia jednostki, jest zgoda i zdolność do służby poza granicami kraju wymagana bezwzględnie na każdym stanowisku.Informacje o wolnych etatach będą na bieżąco umieszczane na stronie internetowej
1 Wojskowego Szpitala Polowego w Bydgoszczy.

Kontakt telefoniczny - 261 413 055.


Informujemy, iż 17 BRYGADA ZMECHANIZOWANA w Międzyrzeczu
prowadzi kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych
we wszystkich specjalnościach wojskowych

Termin kwalifikacji: każdy wtorek miesiąca
Kandydaci powinni zgłosić się o godz. 8.00 na Biuro Przepustek

Kandydaci przystępując do kwalifikacji powinni posiadać:

- dokument tożsamości - książeczka wojskowa, dowód osobisty
- zaświadczenie ze służby przygotowawczej (którzy ją odbywali),
- kontrakt na wykonywanie obowiązków w ramach NSR (po służbie przygotowawczej),
- odbyte ćwiczenia rotacyjne (po służbie przygotowawczej),
- kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje,
- zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do przystąpienia do egzaminu z WF,
- strój sportowy odpowiedni do warunków atmosferycznych,
- przybory do pisania.

Szczegółowe informacje można uzyskać w sekcji personalnej w 17 BZ w Międzyrzeczu
- tel. 261 674 265


Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w 8 pułk przeciwlotniczy Koszalin.


Informujemy, że dn. 1 września 2015 roku od godz. 8.00 odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych w specjalnościach:
 • kierowca – elektromechanik (kierowca KTO OSA);
 • operator (obsługa stacji radiostacji radiolokacyjnych NUR);
 • operator (obsługa stacji radiostacji radiolokacyjnych wykrywania naprowadzania rakiet OSA);
 • kierowca kat. „C+E”;


Żołnierze chcący przystąpić do kwalifikacji winni stawić się w dniu 01.09.2015 r.
o godz. 7.50 na Biurze Przepustek jednostki wojskowej na ul. 4-go Marca 5Kandydat powinien posiadać:
 • książeczkę wojskową;
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności;
 • prawo jazdy;
 • świadectwo ukończenia szkoły(najwyższy poziom);
 • potwierdzenie odbytych ćwiczeń rotacyjnych (w przypadku żołn.NSR);
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do odbycia sprawdzianu
  ze sprawności fizycznej
 • strój sportowy odpowiedni do warunków atmosferycznych;
 • przybory piśmiennicze;

Przeprowadzone kwalifikacje będą stanowiły bazę naboru do korpusu szeregowych zawodowych
.
 

  Informujemy, że 10 Brygada Kawalerii Pancernej w Świętoszowie prowadzi proces naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych do korpusu szeregowych zawodowych

Terminy kwalifikacji:

każdy czwartek od godz. 08.00

Kandydat powinien posiadać:

• aktualne zaświadczenie lekarskie od lekarza rodzinnego potwierdzające możliwość przystąpienia
do egzaminu z wychowania fizycznego;

• strój sportowy;

O przyjęcie może ubiegać się osoba która:

- ukończyła gimnazjum

- odbyła przeszkolenie w ramach NSR lub odbyła zasadniczą służbę wojskową lub była żołnierzem zawodowym

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej 10 Brygady Pancernej w Świętoszowie

http://10bkpanc.wp.mil.pl/pl/1.html

lub pod nr telefonu: 261 - 686 - 241

Informujemy, że 12 Brygada Zmechanizowana w Szczecinie prowadzi proces naboru kandydatów
na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych do korpusu szeregowych zawodowych

Terminy kwalifikacji:

każdy wtorek od 01.09.2015 r. godz. 08.00


Kandydat powinien posiadać:

• świadectwo ukończenia szkoły (uwierzytelniona kopia);

• aktualne zaświadczenie lekarskie od lekarza rodzinnego potwierdzające możliwość przystąpienia
do egzaminu z wychowania fizycznego;

• dokumenty osobiste (dowód osobisty, książeczkę wojskową);

• kserokopię kontraktu (dotyczy żołnierzy NSR);

• kserokopię zaświadczenia o ukończeniu ćwiczeń rotacyjnych (dotyczy żołnierzy NSR);

• kserokopię opinii z ćwiczeń rotacyjnych (dotyczy żołnierzy NSR);

• strój sportowy;

• przybory do pisania.


O przyjęcie do zawodowej służby wojskowej mogą ubiegać się:

* żołnierze rezerwy po odbyciu zasadniczej służby wojskowej;

* żołnierze Narodowych Sił Rezerwowych z aktualnym kontraktem, po odbytych ćwiczeniach rotacyjnych.

Kandydaci nie posiadający wymaganych dokumentów nie będą dopuszczeni do kwalifikacji.


Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej 12 Brygady Zmechanizowanej

http://12bz.wp.mil.pl/pl/42.html

lub pod nr telefonu: 261 - 455 - 356


Informujemy, że 11 mazurski pułk artylerii w Węgorzewie prowadzi proces naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych do korpusu szeregowych zawodowych

Terminy kwalifikacji:

każda środa godz. 7.30, ul. gen. J. Bema 7, Węgorzowo.


Kandydat powinien posiadać:

• aktualne zaświadczenie lekarskie od lekarza rodzinnego potwierdzające możliwość przystąpienia
do egzaminu z wychowania fizycznego (honorowane będą oryginalne zaświadczenia
z przeprowadzonego egzaminu ze sprawności fizycznej przeprowadzone w innych JW. W 2015 roku;

• dokumenty osobiste (dowód osobisty, książeczkę wojskową, prawo jazdy);

• zaświadczenie o ukończeniu ćwiczeń rotacyjnych (dotyczy żołnierzy NSR);

• dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia (byli żołnierze zawodowi – świadectwo służby);

• strój sportowy;

• przybory do pisania.

Kandydaci nie posiadający wymaganych dokumentów nie będą dopuszczeni do kwalifikacji.


Termin kwalifikacji może ulec zmianie, w związku z powyższym przed planowanym terminem wzięcia udziału w kwalifikacji zainteresowani proszeni są o kontakt z:

st. sierż. Łukasz MLECZKO tel. 261 – 337 - 132Informujemy, że 34 Brygada Kawalerii Pancernej w Żaganiu
od 11 września w każdy piątek
o godzinie 8.00


prowadzi nabór do zawodowej służby wojskowej na nw. stanowiska służbowe
w korpusie szeregowych:
- DZIAŁONOWY, SW: 20B61
- KIEROWCA, SW: 20B63
- MŁODSZY ŁADOWNICZY, SW: 20B62
- KIEROWCA, SW: 38T65
- KIEROWCA – OBSŁUGA, SW: 38T65/38B74
- KIEROWCA – OPERATOR, SW: 38T65/38B70
- MECHANIK, SW: 38T83
- MECHANIK – SPAWACZ. SW:38T74/38T84
- MŁODSZY ELEKTROMECHANIK, SW:39T72
- MŁODSZY KIEROWCA, SW:38T64
- MŁODSZY KIEROWCA - SPAWACZ, SW:38T64/38T84
- MŁODSZY KIEROWCA - ŚLUSARZ, SW:38T64/38T81
- MŁODSZY ŚLUSARZ, SW:38T81
w korpusie podoficerów tylko w zakresie podoficerów (STW: SIERŻ., ST.SIERŻ., MŁ.CHOR.)
w specjalności wojskowej:
- SW: 38T31 (eksploatacja pojazdów gąsienicowych)
- SW: 20B22 (dowódcza – pancerna)
- SW: 28B37 (szyfrant)
- SW: 36A23 (d-ca OAS)
- SW: 38T21 (technik pododdziału)
- SW: 38T31 (d-ca dr remontowej)
w korpusie oficerów w specjalności wojskowej:
- SW: 20B02 (dowódcza – pancerna)

Poszukiwani są kandydaci spośród żołnierzy z ukończoną zasadniczą służbą wojskową bądź
z ukończoną służbą przygotowawczą i zrealizowanym co najmniej jednym ćwiczeniem rotacyjnym.

Kwalifikacja odbywać się będzie w dwóch etapach:
I – rozmowa kwalifikacyjna – na której kandydaci przedstawiają posiadane dokumenty potwierdzające kwalifikacje, wykształcenie i ukończone kursy
II – sprawdzian sprawności fizycznej – niezbędne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do przystąpienia do egzaminu


Szczegóły uzyskać można:

- por. Katarzyna OPIOŁA – tel. 261 688 924 – korpus oficerów
- chor. Piotr KONIECZNY – tel. 261 688 924 – korpus podoficerów
- por. Kornelia MAJEWSKA – tel. 261 688 924 – korpus szeregowych


Informujemy , że 100 batalion łączności w Wałczu prowadzi nabór do zawodowej służby kontraktowej w korpusie podoficerów.

Terminy kwalifikacji:

- 09.09.2015 r.
- 07.10.2015 r.
- 04.11.2015 r.
- 09.12.2015 r.
   
  Szczegóły uzyskać można:
 •  na stronie 100 bł w zakładce praca:
http://www.100bl.wp.mil.pl/pl/15.html
 •  u nw. osób funkcyjnych:
- kpt. Karol SPODNIEWSKI – tel. 261 472 010
- ppor. Wojciech BIAŁOSZ – tel. 261 472 027


Informujemy , że 17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana w Międzyrzeczu prowadzi nabór

do zawodowej służby kontraktowej w korpusie podoficerów i szeregowych.

   Poszukiwani są kandydaci spośród żołnierzy rezerwy oraz Narodowych Sił Rezerwowych
we wszystkich specjalnościach wojskowych – ze szczególnym uwzględnieniem kandydatów posiadających specjalistyczne uprawnienia w zawodach: ratownik medyczny, kierowca kat. „C”
oraz „C+E”, elektromechanik, ślusarz, kowal.

Szczegóły uzyskać można uzyskać można:
WKU w Człuchowie 261415423 lub JW nw osoby funkcyjne:
- kpt. Tomasz ŁĘTOCHA – Tel. 261 67 42 39, 261 67 42 46,
- p. Kazimierz SKUZA – Tel. 261 67 48 15,
- p. Zygmunt RZEŹNICKI – Tel. 261 67 42 65.

 
 Informujemy, że  JW 4686 w  Krakowie, ul. Głowackiego 11 / desant /w 2015 roku w terminach:


- 15.09.2015 r.
- 20.10.2015 r.
- 17.11.2015 r.
- 15.12.2015 r.
odbędzie się kwalifikacja do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt :
 • WKU w Krakowie- tel. 261134552
 • JW 4686 Kraków – tel.261134466
 • WKU w Człuchowie – tel. 261415423,261415425

    Informujemy, że w JW 4495 w Krakowie odbędzie się kwalifikacja do zawodowej służby wojskowej
w terminach:
 • 8 wrzesień 2015 r.
 • 13 października 2015 r.
 • 10 listopad 2015 r.
 • 8 grudzień 2015 r.
Więcej informacji pod nr tel.

Wojskowa Komenda Uzupełnień tel. 261415423
lub
JW tel. 261134551


Informujemy, że JW 1328 Bielsko Biała w 2015 roku będzie przeprowadzać postępowanie kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowe w następujących terminach:
 • wrzesień - 9,23
 • październik - 7,21
 • listopad. - 4,21
 • grudzień - 2,16

Szczegóły można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień Tel.523785425

Adres JW. 1328 Bielsko Biała
ul. Bardowskiego 2
43-300 Bielsko BiałaInformujemy, że JW 4115 w Gliwicach od nowego 2015 roku będzie przeprowadzać kwalifikacje wojskową do korpusu szeregowych zawodowych, podoficerów oraz oficerów.

Przedstawiamy terminy kwalifikacji: