Strona Główna BIP Strona Główna
Rekrutacja do służby zawodowej
  Aby uzyskać aktualne informacje o wolnych etatach dla żołnierzy zawodowych skontaktuj się
z WKU właściwą ze względu na adres zameldowania.

Dane kontaktowe Wojskowej Komendy Uzupełnień w Człuchowie znajdziesz w dziale:

>>KONTAKT<<

 Informujemy , że JW 4408 w Sulechowie będzie powoływać do zawodowej służby wojskowej żołnierzy rezerwy oraz osób które odbyły służbę przygotowawczą  w ramach Narodowych Sił Rezerwowych. Na niżej wymienione stanowiska służbowe:
Oficerowie:

- oficer
- oficer łącznikowy
- szef sekcji

Szeregowi:

- celowniczy
- elektromechanik
- kierowca
- mechanik
- monter
- obsługa
- obserwator meteorologiczny
- operator
- ratownik- kancelista
- strzelec – regulujący
-  topograf
- zwiadowca- radiooperator

Kwalifikacja do służby zawodowej odbywać się będą w n/w terminach o godzinie 8.00

- 03,10,17,24.02.2016r.
- 02,09,16,23,30.03.2016r.
- 06,13,20,27.04.2016r.
- 04,11,18,25.05.2016r.
- 01,08,15,22,29.06.2016r.
- 07,21.09.2016r.
- 05,19.10.2016r.
- 02,16,30.11.2016r.
- 07,21.12.2016r.

Kwalifikacja polega na zdaniu egzaminu ze sprawności fizycznej odbycia rozmowy z konsultantem dowódcy ds. profilaktyki psychologicznej  oraz dowódcą jednostki wojskowej.

Osoby zainteresowane służbą zawodową proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny z kancelarią personalną : 261 569 644, 261 569 551 w celu uzyskania szczegółowych informacji.


 Informujemy , że 11 batalion dowodzenia w Żaganiu cyklicznie w każdą środę tygodnia prowadzi rozmowy kwalifikacyjne dla żołnierzy do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych:

- posiadających kontrakt w ramach NSR i odbyte ćwiczenia rotacyjne

- po zasadniczej służby wojskowej

 
Stawiennictwo na kwalifikację: godz. 8.00 przy biurze przepustek 34 Brygady Kawalerii Pancernej

Kandydaci powinni mieć ze sobą:

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego ( egzamin sprawnościowy);

- książeczka wojskowa;

- dowód osobisty;

- zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej w przypadku żołnierzy NSR;

- świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego w przypadku żołnierzy NSR;

- strój sportowy ;

- inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje wojskowe (prawo jazdy, świadectwa, certyfikaty);

- zaświadczenie o odbyciu ćwiczeń rotacyjnych;

Kryteria naboru – II etapy:


I – rozmowa kwalifikacyjna;

II – sprawdzian sprawności fizycznej;


Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu:

 WKU w  Człuchowie kpt. Łukasz Garstka 261 415 423
11 batalion dowodzenia w Żaganiu mł chor. Mariusz CZEKAN 261 688 457Informujemy, że w związku z planowanymi zmianami etatowymi w JW 3391 w Zamościu
w dniu 04 luty 2016r. Przeprowadzona zostanie kwalifikacja do zawodowej służby wojskowej
na stanowiska strzelec w korpusie szeregowych zawodowych.
Kandydaci powinni mieć ze sobą:
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do zwiększonego wysiłku fizycznego
 w ramach sprawdzianu z WF
- strój sportowy
- dokumenty ( dowód osobisty, książeczka wojskowa, prawo jazdy, kopia kontraktu NSR)
- zaświadczenie o odbyciu ćwiczeń rokacyjnych
- wszystkie inne dokumenty poświadczające wykształcenie oraz posiadane uprawnienia
- środki piśmiennicze


Informujemy , że 15 Gołdapski Pułk Przeciwlotniczy od 11 stycznia 2016r. prowadzić będzie nabór do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych. Kwalifikacja będzie prowadzona
w każdy poniedziałek, aż do odwołania.
Początek kwalifikacji każdorazowo o godzinie 10.00 przy ul Partyzantów 33

Warunki jakie powinni spełniać kandydaci:
- obywatelstwo polskie
- wiek poniżej 33 roku życia (rocznik 1983 i młodsi)
- wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe
- odbyta służba przygotowawcz i podpisany kontrakt do NSR lub zasadnicza służba wojskowa
w pełnym wymiarze (nie uwzględniamy służby  zastępczej),
- odbyte ćwiczenia rotacyjne ( przynajmniej 1 raz)
- niekaralność
- dobry stan zdrowia

Kandydaci powinni mieć ze sobą:
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do zwiększonego wysiłku fizycznego
 w ramach sprawdzianu z WF
- strój sportowy
- dokumenty ( dowód osobisty, książeczka wojskowa, prawo jazdy, kopia kontraktu NSR)
- zaświadczenie o odbyciu ćwiczeń rokacyjnych
- wszystkie inne dokumenty poświadczające wykształcenie oraz posiadane uprawnienia
( zaświadczenia, świadectwa, dyplomy itp.)
Kryteria naboru:
- rozmowa kwalifikacyjna
- pozytywne zdany sprawdzian z WF
- uprawnienia przydatne do służby na stanowiskach w JW.


Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu: 261 336 244.


1 WOJSKOWY SZPITAL POLOWY w Bydgoszczy

informuje, że w 2016 roku będzie potrzeba pozyskania kandydatów do służby zawodowej

Dostępne będą następujące stanowiska:

 •  w korpusie podoficerów:
- około 20 pielęgniarek;
- 6 ratowników medycznych;
 •  w korpusie szeregowych:
- około 50 żołnierzy różnych specjalności.
Jednym z głównych wymagań do służby w Wojskowych Szpitalach Polowych, wynikających
z przeznaczenia jednostki, jest zgoda i zdolność do służby poza granicami kraju wymagana bezwzględnie na każdym stanowisku.Informacje o wolnych etatach będą na bieżąco umieszczane na stronie internetowej
1 Wojskowego Szpitala Polowego w Bydgoszczy.

Kontakt telefoniczny - 261 413 055.

Informujemy, że najbliższa kwalifikacja dla zołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych do 7 batalionu kawalerii powietrznej odbędzie
się 15 stycznia 2016 roku o godzinie 8.30 , ul. Piłsudskiego 72, Tomaszów Mazowiecki.

Kandydaci powinni posiadać:
 • dokument tożsamości - książeczkę wojskową;
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikację;
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego
 • strój sportowy
 • przybory piśmiennicze;

  Informujemy, że 104 Batalion Zabezpieczenia BWD WKP-W będzie przeprowadzał kwalifikację
w dniach:

 • 12.01.2016
 • 19.01.2016
 • 26.01.2016
 • 09.02.2016
 • 23.02.2016

Dodatkowe informacje zawarte są na stronie:


http://www.104bzab.wp.mil.pl/pl/95.html


Do kontaktów w tej sprawie wyznaczeni zostali:


por. Wojciech BIAŁOSZ - 261 472 113
ppor. Przemysław PIKULIK - 261 473 854
st. sierż. Daniel PASZKOWSKI -261 472 434


Informujemy, iż 6 batalion logistycznym w Krakowie posiada wakujące stanowiska dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej na nw. stanowiska
Terminy kwalifikacji dla kandydatów zawodowej służby wojskowej i NSR realizowane będą
w następujących terminach

- 12, 26 stycznia 2016 r.

- 9, 23 luty 2016 r.

- 10, 30 marca 2016 r.

- 12, 26 kwietnia 2016 r.

- 10, 24 maja 2016 r.

- 14, 28 czerwca 2016 r.

- 6, 27 września 2016 r.

- 11, 25 października 2016 r.

- 15, 29 listopada 2016 r.

- 6, 13 grudnia 2016 r.


W sprawach personalno-kadrowych prosimy o kontakt telefoniczny
- 261134265


Informujemy, iż 16 batalion powietrznodesantowy w Krakowie posiada wakujące stanowiska dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej
 
Terminy kwalifikacji do korpusu szeregowych zawodowych oraz Narodowych Sił Rezerwowych 2016r.

- 12, 26 stycznia 2016 r.

- 9, 23 luty 2016 r.

- 1, 22 marca 2016 r.

- 12, 26 kwietnia 2016 r.

- 10, 24 maja 2016 r.

- 14, 28 czerwca 2016 r.

- 13, 27 września 2016 r.

- 11, 25 października 2016 r.

- 8, 22 listopada 2016 r.

- 6, 13 grudnia 2016 r.

Osoba do kontaktów:
- sierż. Łukasz KĄDZIELAWA tel: 261-134-602

Informujemy, iż 6 batalion dowodzenia w Krakowie posiada wakujące stanowiska dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej na nw. stanowiska
 

 
Terminy kwalifikacji do korpusu szeregowych zawodowych

- 26 stycznia 2016 r.

- 9, 23 luty 2016 r.

- 8, 22 marca 2016 r.

- 12, 26 kwietnia 2016 r.

- 10, 24 maja 2016 r.

- 14, 28 czerwca 2016 r.

- 5, 12 lipca 2016 r.

- 23, 30 sierpnia 2016 r.

- 13, 27 września 2016 r.

- 11, 25 października 2016 r.

- 8, 22 listopada 2016 r.

- 1, 13 grudnia 2016 r.W sprawach personalno-kadrowych prosimy o kontakt z Szefem Sekcji Personalnej
- 261135532 lub 261135538