Strona Główna BIP Strona Główna
Pliki do pobrania
 

 

AKTY PRAWNE I DOKUMENTY NORMATYWNE

PODSTAWOWE AKTY PRAWNE 
USTAWA Z DNIA 21 LISTOPADA 1967 r.
O POWSZECHNYM OBOWIĄZKU OBRONY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
USTAWA Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2003 r.
O SŁUŻBIE WOJSKOWEJ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH
 
 
TERYTORIALNA SŁUŻBA WOJSKOWA
WNIOSEK O POWOŁANIE DO TERYTORIALNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
MATERIAŁY SZKOLENIOWE DLA KANDYDATÓW DO TSW
 
 
NARODOWE SIŁY REZERWOWE
NARODOWE SIŁY REZERWOWE
NSR W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
PORADNIK DLA KANDYDATOW DO NSR
WZÓR WNIOSKU O ZAWARCIE KONTRAKTU NA WYKONYWANIE OBOWIĄZKÓW
W RAMACH  NSR ORAZ WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO WNIOSKU
INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW DOTYCZĄCE NSR I PRZYDZIAŁÓW KRYZYSOWYCH
   SKŁADOWE REKOMPENSATY KOSZTÓW DLA PRACODAWCY
 SZCZEGÓLNE UPRAWNIENIA ŻOŁNIERZY NSR I ICH RODZIN
WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO DLA PRACODAWCY ZATRUDNIAJĄCEGO PRACOWNIKÓW POSIADAJĄCYCH PRZYDZIAŁY KRYZYSOWE (ŻOŁNIERZY NSR)
 
 
SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA
DODATKOWE INFORMACJE O SŁUŻBIE PRZYGOTOWAWCZEJ
WNIOSEK O POWOŁANIE DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ

 
SŁUŻBA ZAWODOWA
ĆWICZENIA I NORMY SPRAWDZIANU KWALIFIKACYJNEGO SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA KANDYDATÓW NA STANOWISKA W KORPUSIE SZEREGOWYCH ZAWODOWYCH
WZÓR WNIOSKU O POWOŁANIE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
ORAZ WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO WNIOSKU
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Z DNIA 10 LISTOPADA 2014r.
W SPRAWIE DODATKÓW DO UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Z DNIA 30 KWIETNIA 2010 r.
W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ SOCJALNO-BYTOWYCH DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Z DNIA 9 MARCA 2010 r.
W SPRAWIE POWOŁYWANIA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Z DNIA 4 LUTY 2015 r.
W SPRAWIE BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH OSÓB ZGŁASZJĄCYCH CHĘĆ PEŁNIENIA ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Z DNIA 14 GRUDNIA 2001 r.
W SPRAWIE DODATKOWYCH WARUNKÓW FIZYCZNYCH I PSYCHICZNYCH ORAZ KWALIFIKACJI ŻOŁNIERZY ŻANDARMERII WOJSKOWEJ.
DECYZJA NR 65/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Z DNIA 4 MARCA 2009 r.
W SPRAWIE POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO WOBEC KANDYDATÓW
DO SŁUŻBY I PRACY W ŻANDARMERII WOJSKOWEJ
WARUNKI FINANSOWE DLA SZEREGOWEGO ZAWODOWEGO.


SZKOLNICTWO WOJSKOWE

DECYZJA N 167/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Z DNIA 13 PAŹDZIERNIKA 2017r. W SPRAWIE NABORU KANDYDATÓW DO SZKOŁY PODOFICERSKIEJ WOJSK LĄDOWYCH W POZNANIU NA POTRZEBY JEDNOSTEK WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ
 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Z DNIA 6 SIERPNIA 2010r.
W SPRAWIE SZKÓŁ PODOFICERSKICH
.
   ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Z DNIA 27 LISTOPADA 2008r.
W SPRAWIE STAWEK UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO ŻOŁNIERZY PEŁNIĄCYCH SŁUŻBĘ KANDYDACKĄ.
   

 
 

WETERANI DZIAŁAŃ POZA GRANICAMI KRAJU

INFORMACJE DODATKOWE O USTAWIE O WETERANACH
WNIOSEK O STATUS WETERANA
WNIOSEK O STATUS WETERANA POSZKODOWANEGO
WNIOSEK O ZAŚWIADCZENIE WOJSKOWEGO KOMENDANTA UZUPEŁNIEŃ DLA WETERANA
WNIOSEK O ZAŚWIADCZENIE WOJSKOWEGO KOMENDANTA UZUPEŁNIEŃ DLA WETERANA POSZKODOWANEGO
WNIOSEK DLA RODZICÓW

 
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OBRONY
PISMO DO POSIADACZY.
DRUK SPRAWOZDANIA PM-1.
DRUK SPRAWOZDANIA PM-1 STRONY DALSZE.
SPOSÓB WYPEŁNIENIA PM-1_2016.

 
SPOSÓB WYPEŁNIENIA PM-1_UZUPEŁNIENIE.
WYKAZ KIEROWCÓW (OPERATORÓW).
ITS-3

 
INNE
WNIOSEK DLA ŻOŁNIERZA REZERWY O ODBYCIE ĆWICZEŃ
W TRYBIE OCHOTNICZYM