Strona Główna BIP Strona Główna
WOT - Informacje ogólne
 

 
    Misją Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) - jako piątego, samodzielnego rodzaju sił zbrojnych, będzie obrona i wspieranie lokalnych społeczności w czasie konfliktu zbrojnego, jak również podczas klęsk żywiołowych lub katastrof.
     Docelowa liczba żołnierzy WOT wyniesie ok. 53 000, a ich służba będzie trwała od 1 roku do 6 lat, z możliwością jej przedłużenia.
     Do  końca  2019  roku  zaplanowano  utworzenie  63  batalionów,  które  wejdą  w  skład
17 brygad podporządkowanych Dowództwu Wojsk Obrony Terytorialnej.
    Pierwsze trzy brygady zostały już sformowane, pozostałe jednostki powstaną do końca 2019 roku.     
Rozpoczął się nabór do
7 POMORSKIEJ BRYGADY OBRONY TERYTORIALNEJ

Dowódcą 7 Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej  został
kmdr Tomasz LASKOWSKI.

    Misją 7 Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej (7 PBOT)  będzie obrona i wspieranie lokalnych społeczności w czasie konfliktu zbrojnego, jak również podczas klęsk żywiołowych lub katastrof. Docelowa liczba żołnierzy w 7 PBOT wyniesie ok. 1000 osób , a ich służba będzie trwała od 1 roku do 6 lat, z możliwością jej przedłużenia. Do końca 2018 roku zaplanowano utworzenie 2 pododdziałów w Gdyni oraz Malborku do których zostanie powołanych 460 ochotników Terytorialnej Służby Wojskowej.
    Do wyżej wymienionych pododdziałów mogą być powoływani ochotnicy z terenu administrowanego przez WKU w Człuchowie. Z chwilą utworzenia macierzystego pododdziału dla rejonu obejmującego powiaty człuchowski, chojnicki, bytowski, starogardzki oraz kościerski żołnierze TSW zostaną przeniesieni do tego pododdziału.
    W miesiącu wrześniu 2018 roku planuje się przeprowadzić 16 dniowe szkolenie podstawowe dla ochotników, którzy do tej pory nie mieli odbytej żadnej formy służby wojskowej i posiadają status „osoby przeniesionej do rezerwy”. Żołnierze Ci na zakończenie szkolenia złożą przysięgę wojskową na terenie garnizonu Gdańsk.

DANE KONTAKTOWE DO PUNKTU INFORMACYJNEGO
7 POMORSKIEJ BRYGADY OBRONY TERYTORIALNEJ
tel.: 261 212 472

DANE KONTAKTOWE DO PUNKTU INFORMACYJNEGO WKU
tel.: 261 415 420 - mjr Andrzej GEJDA
tel.: 261 415 423 - p. Beata KOLTER
adres e-mail: wkuczluchow.rekrutacja@ron.mil.pl


ANKIETA KANDYDATA DO WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ