Strona Główna BIP Strona Główna
Wojska Obrony Terytorialnej
 

 
Misją Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) - jako piątego, samodzielnego rodzaju sił zbrojnych, będzie obrona i wspieranie lokalnych społeczności w czasie konfliktu zbrojnego, jak również podczas klęsk żywiołowych lub katastrof.
Docelowa liczba żołnierzy WOT wyniesie ok. 53 000, a ich służba będzie trwała od 1 roku do 6 lat, z możliwością jej przedłużenia.
Do  końca  2019  roku  zaplanowano  utworzenie  63  batalionów,  które  wejdą  w  skład
17 brygad podporządkowanych Dowództwu Wojsk Obrony Terytorialnej.
Pierwsze trzy brygady są już w trakcie formowania; przygotowanie następnych trzech jednostek zaplanowano na 2017 rok, kolejnych pięć brygad powstanie w 2018, a ostatnich sześć − w 2019 roku. 
DANE KONTAKTOWE DO PUNKTU INFORMACYJNEGO WKU
  • tel.: 261 415 420 - mjr Andrzej GEJDA
  • tel.: 261 415 423 - p. Beata KOLTER

>> WNIOSEK DO WOT <<

adres e-mail: wkuczluchow.rekrutacja@ron.mil.plUkazała się Decyzja nr 167/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 października 2017r. w sprawie naboru kandydatów do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych W Poznaniu na potrzeby Jednostek Wojsk Obrony Terytorialnej.

Pełny tekst decyzji znajduje się w dziale
Pliki do pobrania,
w sekcji Szkolnictwo Wojskowe.


ANKIETA KANDYDATA DO WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ