Strona Główna BIP Strona Główna
Zaświadczenia
 

 


 ZAŚWIADCZENIE O UREGULOWANYM STOSUNKU DO SŁUŻBY WOJSKOWEJ

 
   Zgodnie z art. 217 §1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego organ administracji państwowej wydaje zaświadczenie o uregulowanym stosunku do służby wojskowej na żądanie osoby ubiegającej.


   Zaświadczenie wydaje się zgodnie z właściwością miejscową Wojskowej Komendy Uzupełnień w Człuchowie osobom zameldowanym na administrowanym terenie.

    Zaświadczenie zwolnione jest z opłaty i wydawane bez względnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni. ZAŚWIADCZENIE O PRZEBIEGU SŁUŻBY WOJSKOWEJ

 
   Wojskowa Komenda Uzupełnień w Człuchowie wydaje zaświadczenia osobom stale mieszkającym za granicą, a także osobom ubiegającym się o naliczenie kapitału początkowego do emerytury.

   Zaświadczenie takie dla osób na stałe zameldowanych w kraju jest bezpłatne.

    Osoby na stałe zameldowane za granicą muszą uiścić opłatę z tytułu przygotowania zaświadczenia w kwocie 46 zł w kasie Urzędu Miejskiego w Człuchowie lub na rachunek:

Bank BGŻ
79 2030 0045 1110 0000 0228 6040
tytuł płatności: opłata skarbowa - zaświadczenie o przebiegu służby.
 lub
  w kasie Urzędu Miejskiego w Człuchowie
  w godzinach od 7.30 do 15.00

   Zaświadczenie takie wydawane jest bez względnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni.


 Podstawa:  "Ustawa o opłacie skarbowej" (Dz.U. nr 225 z dnia 16.11.2006r. poz. 1635)